Hoe kun je meedoen met ONLINE 5Ritmes op zondag en donderdag

Stap 1: Aanmelden
Via deze link kun je je aanmelden

Stap 2. Bevestiging, betaling en Zoom link
Na de aanmelding ontvang je direct een bevestiging van je deelname. Daarna ontvang je z.s.m. een factuur voor je betaling. Na ontvangst daarvan ontvang je een mail met de juiste Zoom-inlogcodes voor alle lessen.

SUGGESTIES VOORDAT DE LES GAAT BEGINNEN

Stap 3. Zoominstellingen
Je kunt hier de gratis Zoom app downloaden. We raden je aan om dat van tevoren te doen. Voor vragen kun je ons mailen. Maak bij voorkeur gebruik van een extra geluidsbox o.i.d. dat aangesloten is op je computer, tablet of telefoon. (Zoom op een computer werkt vaak het beste.)

Stap 4. Bereid je voor om te dansen

  • Zorg dat je ruimte hebt om te dansen.
  • Doe gemakkelijke danskleren aan!
  • Probeer om niet gestoord te worden tijdens de les.
  • Nodig je vrienden, familie en kinderen uit om (online) mee te dansen.

 

 

Voor wie | For who
Voor iedereen, die wil blijven dansen en om elkaar (ONLINE) te blijven ontmoeten
For everyone who wants to keep dancing and to keep meeting each other (ONLINE)

Wanneer | When
2021:
Sundays:  7 -14 - 21 - 28 February, 7 March
Thursday: 11 - 18 - 25 February, 4 March

Na 7 maart beslissen we over het vervolg.
After 7 March, we will decide on the follow-up.

Tijd | Time (GMT+1 - Amsterdam)
Start om 19.30 uur tot ca 21.00 uur (vanaf 19.15 kun je inloggen)
Start at 7.30 pm until approximately 9 pm (you can log in from 7.15 pm)

Waar | Where
Online via Zoom. Je ontvangt zoom-inlogcodes voor iedere datum, waarmee je 15 minuten vóór de les kunt inloggen. Als er iets niet lukt met Zoom proberen we je te helpen op afstand.
Online via Zoom. You will receive zoom login codes for each date, which you can use to login 15 minutes before class. If something does not work with Zoom, we will try to help you remotely.

Aanmelden | Subscription
Ik wil graag meedoen: klik hier | click here  I would like to participate

Kosten | Costs
Bij de aanmelding kun je zelf een prijs kiezen € 8,- | € 12,- | € 16,- | € 20,- per avond.
When registering you can choose a price yourself € 8 | € 12, - | € 16 | € 20,-  per evening.

Vragen |Questions
Heb je vragen? Neem contact met ons op.
Do you have questions? Please contact us.

How can you participate in ONLINE  5Rhythms evenings: Sunday and Thursday

Step 1: Sign up
You can register via this link

Step 2. Confirmation, payment and Zoom link
After registration and paying you will immediately receive confirmation of your participation with a  Zoomcode.

SUGGESTIONS BEFORE THE LESSON BEGINS

Step 3. Zoom settings
You can download the free Zoom app here. We recommend that you do this in advance. For questions you can email us. Preferably use an extra sound box or similar. that is connected to your computer, tablet or phone. (Zoom on a computer often works best.)

Step 4. Prepare to dance

Make sure you have room to dance.
Put on easy dancing clothes!
Try not to be disturbed during class.
Invite your friends, family and children to dance (online).