Privacy beleid van Volta Venema vof, handelend onder de naam Dansjeleven

Dansjeleven respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Dansjeleven heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Dansjeleven.

Delen met derden

Dansjeleven zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is, bijvoorbeeld:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega-docent of assistenten van workshops.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van formulieren op de website van Dansjeleven, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Dansjeleven gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Dansjeleven, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Dansjeleven kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Dansjeleven en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Dansjeleven verstrekt.

Bij Dansjeleven kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres  
 • Door jou gevolgde workshops bij Dansjeleven en/of waar je interesse in hebt getoond via een email of telefoon
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke workshop en/of dienst waarvan je gebruik wilt maken.

  Dansjeleven verwerkt je persoonsgegevens om:

 • telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt;
 • als dat nodig is voor spoed mededelingen rondom een aanstaande of in gang zijnde workshop;
 • en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 • Daarnaast kan Dansjeleven je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het deelnemen aan een van de aangeboden dansactiviteiten in Nederland of in het buitenland.
 • En gebruiken als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of via de website

 

Dansjeleven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Dansjeleven zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Dansjeleven maakt gebruik van StatCounter . Deze partij kan cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van StatCounter om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Dansjeleven maakt op haar eigen website geen direct gebruik van tracking-cookies.

StatCounter Analytics

Dansjeleven maakt gebruik van StatCounter om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Statcounter verwerkt. Statcounter gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Dansjeleven.

StatCounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien StatCounter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens StatCounter verwerken. Dansjeleven heeft hier geen invloed op.

Dansjeleven heeft StatCounter geen toestemming gegeven om via Dansjeleven verkregen informatie te gebruiken voor andere StatCounter-diensten. De Privacy-policy van StatCounter kun je hier lezen.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar jaap@dansjeleven.nl

Dansjeleven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Dansjeleven is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.dansjeleven.nl is de website van Dansjeleven. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63165198. E-mailadres: jaap@dansjeleven.nl